ဘာသာစကား ပြောင်းရန် : Find us on Facebook
09 799595011
09 266226651
[email protected]

ကျွန်းဖင်းဂါးဂျိုင့်

ဝယ်ရန်

ကျွန်းဖင်းဂါးဂျိုင့်

ဆိုဒ် - ၈ပေx၂ပေ

သဘာဝကျွန်း ကို ၈ပေx၂ပေ အချပ် များ ဖြစ်အောင် ကော်ဖြင့်ဆက်ပြီး finger joint များဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ကြမ်းခင်းခြင်း ၊ ပရိဘောဂ၊ အိမ်ပြင်ဆင်ခြင်း စသည် တို့တွင် ပြုလုပ်အသုံးပြုကြပါသည်။

အထူ အနေ နဲ့ အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပြီးတော့ grade A, B ,C လည်း ရွေးချယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။

 

No documents found.